Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı
: Çarıkçı Teks. Ayakkabı Gıda Day. Tük. Mal. San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Adresi
: Batı Mah. Karanfil Sok. No:6 Pendik / İstanbul
Telefon/Faks
: 0216 483 45 99
E-posta Adresi
: info@carikcim.com
İade Adresi
: Batı Mah. Karanfil Sok. No:6 Pendik / İstanbul
1.2- ALICI:
Adı Soyadı/Ünvanı
:
Adresi
:
Telefon
:
MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.carikcim.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ödeme şekli, teslimat adresi, teslim edilecek kişi, fatura adresi ve kargo ücret durumu ise aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli
:
Teslimat Adresi
:
Teslim Edilecek Kişi
:
Fatura Adresi
:
Kargo Ücreti
:
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.carikcim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimatın gerçekleştirileceği süreye, SATICI’nın tam ticari ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.6- SATICI’nın sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır, ancak ALICI, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nın, ürün bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. ALICI, ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesi hususunda talep ileri süremeyecektir.
4.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi durumunda SATICI, ALICI'nın ödediği tutarı iptal bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde, nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
4.10- SATICI, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.
4.11- ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,
Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren en geç 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, başta FATURASI *, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir aksi halde cayma hakkı talebi geçersiz sayılacak, iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.
* İade edilmek istenen ürünün faturası bireysel ise faturanın üzerine "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanması gerekmektedir. Ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasının SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (Ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ama bunun için ALICININ, ürünü PTT Kargo firması ile göndermesi zorunludur. Aksi halde SATICI kargo ücretini ödemek zorunda değildir. Böyle bir durumda ALICI kargo ücretinin tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılır. Ayrıca faturanın ürünle birlikte gönderilmeyip sonra gönderilmesi durumunda bu gönderimden doğan kargo masrafı ALICI'ya ait olmaktadır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER VE DURUMLAR
Aşağıdaki maddelerde sayılan durumlarda cayma hakkı kullanılamaz:
a) Ürünün kullanılması, dış ortamda giyilmesi, üst yüzeyinin kullanımdan dolayı kırışmış olması, tadilat görmüş olması, kutusunun olmaması durumunda,
b) Üründe ve kutusunda herhangi bir bozulma, kırılma, kırışma, tahrip, yırtılma vesair zarar görme durumları tespit edildiği hallerde, özetle ürünün yeniden satılabilirlik özelliği yitirilmişse ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda,
c) ALICI tarafından cayma hakkı talebinin yasal süre olan 14 (Ondört) günlük süre içinde SATICIYA iletilmemesi durumunda,
d) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren en geç 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, başta FATURASI, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmemesi durumunda (faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),
cayma hakkı talebi geçersiz sayılacak, iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Bunun için cayma hakkınızı kullanmadan önce sıkıntı yaşamamanız için Madde 6 açısından herhangi bir sorun olmadığını dikkatlice kontrol etmenizi öneriyoruz.
MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI
Çarıkçı Teks. Ayakkabı Gıda Day. Tük. Mal. San. Ve Tic.Ltd.Şti.
ALICI
Müşteri Adı Soyadı
TARİH
Tarih Bilgisi
Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.